مشتریان ما

این افتخار را داشته‌ایم که نه به عنوان مجری، بلکه به عنوان شریک و همراه در کنار مشتریان‌مان، قدم‌های بلندی برداریم. امروز محصولات ما در سازمان‌های بزرگی از کشور در حال استفاده و ارزش‌آفرینی هستند.

برخی از مشتریان ما

صنایع الکترونیک زعیم، شرکت مخابرات استان تهران، شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان دامپزشکی کشور
شرکت فولاد غرب آسیا، موسسه امام خمینی، اتحادیه رسانه های دیجیتال
موسسه طلایه داران نور آفاق، شرکت بین المللی حکمت، دانشگاه معارف اسلامی
مجمع صنف تولیدی توزیعی، جامعه الزهرا، دانشگاه تعالی
استانداری قم، دانشگاه قم ، ستاد سرمایه گذاری خارجی استان قم و …