پلتفرم تحلیل داده ستاره

پلتفرمی برای پوشش تمامی نیازهای سازمان شما در چرخه‌ جمع‌آوری، پردازش، تحلیل و انتشار اطلاعات

استودیوی تحلیل

نرم افزار استودیوی تحلیل پلتفرم ستاره نرم افزاری قدرتمند جهت طراحی فرایندهای آماده‌سازی، تحلیل و گزارش‌گیری با استفاده از منطق دیاگرام‌های جریان داده (DFD) است. در این نرم افزار مجموعه‌ای از کامپوننت‌های پایه که هریک پردازش و یا محاسبه‌ای مشخص را انجام می‌دهند در یک جعبه ابزار در اختیار تحلیلگر قرار گرفته و به وی اجازه داده می‌شود مجموعه‌ تحلیل و محاسبات پردازشی خود روی منابع داده‌ای مختلف را به صورت فرایندی متشکل از زنجیره‌ کامپوننت‌ها طراحی نماید. تحلیلگر می‌تواند هریک از فرایندهای طراحی شده را ذخیره نموده و برای اجرای خودکار در زمان مشخص بارگذاری نماید و یا پس از تعیین سطح دسترسی مورد نظر با دیگر تحلیلگران سازمان به اشتراک بگذارد.

 

تحلیلگر بصری

نرم افزار تحلیلگر بصری تحلیلگران را قادر می‌سازد اطلاعات مربوط به موجودیت‌ها و ارتباطات میان آن‌ها را در قالب گراف‌های ارتباطی و رخدادها و موجودیت‌های دخیل در آن‌ها را در قالب خطوط زمانی، با چینش‌های افشا کننده‌ الگوهای ارتباطی مهم بصری نمایند. امکانات فیلترینگ و جستجوی موجود در این نرم افزار به تحلیلگران کمک می‌کند به سرعت بتوانند اطلاعات اضافی و نویز را از نمای بصری خود حذف نموده و روی موارد مهم تمرکز نمایند. قابلیت محاسبه‌ شاخص‌های آماری و شاخص‌های مرکزیت تحلیل شبکه اجتماعی و تنظیم مشخصات نمایشی نظیر رنگ و اندازه تحلیلگران را در شناسایی موجودیت‌ها و روابط کلیدی و فعالیت‌های سازمان یافته‌ پنهان در شبکه یاری می‌نمایند.

 

تحلیلگر مکان

نرم افزار تحلیلگر مکان نیاز تحلیلگران در بررسی موقعیت مکانی رخدادهای مختلف، شناسایی الگوی حرکتی رخدادها و موجودیت‌ها در بستر زمان، درک بهتر ارتباطات مکانی رخدادها و موجودیت‌ها و شناسایی مناطق حساس را مرتفع می‌نماید. در این نرم افزار تحلیلگران می‌توانند نقشه‌های جغرافیایی موجود در منابع داده‌ای مختلف را به صورت همزمان مورد استفاده قرار داده و اطلاعات جغرافیایی موجود در فرمت‌های متداول جغرافیایی را به شکل لایه به نقشه‌ها اضافه نمایند.

 

دریافتگر اطلاعات

نرم افزار دریافتگر اطلاعات به تحلیلگران اجازه می‌دهد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات و یا اسناد موردی بدست آمده از موجودیت‌ها، رخدادها و روابط مدنظرشان، آن‌ها را از طریق فرم‌های ورود اطلاعاتی که به طور خودکار بر اساس مدل داده‌ تعریف شده برای پلتفرم به وجود آمده‌اند در مخزن اطلاعاتی ستاره ثبت نمایند. هنگام ثبت مقادیر در فرم، دریافتگر اطلاعات با کمک فناوری جستجوی فازی ستاره موارد مشابهی که پیش از آن در مخزن اطلاعاتی ستاره ثبت شده‌اند و کاربر ثبت و یا ویرایش کننده‌ آن‌ها را به کاربر نمایش داده تا از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری شود. همچنین دریافتگر اطلاعات از ورود اطلاعاتی که موجب نقض قوانین تعریف شده برای مخزن اطلاعاتی می‌شود، نظیر عدم وجود دو شخص متمایز با کدملی یکسان، جلوگیری می‌کند.