راهکار مبارزه با جرائم

ستاره نهادهای نظارتی و انتظامی را به ابزارهای لازم برای مبارزه‌ای داده محور با جرائم پیچیده و سازمان یافته‌ امروز در هریک از مراحل پیشگیری، کشف و بازپرسی تجهیز نموده و با ارتقای همکاری سازمانی و قدرت تحلیل آن‌ها را در عکس العمل به موقع در برابر جرایم یاری می‌کند

مبارزه با جرائم و جلوگیری از اختلال در نظم جامعه و برخورد با ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها، به طور عمده به نهادهای نظارتی و نیروهای انتظامی سپرده شده است. در دنیای مدرن این نهادها نیاز به هوشیاری بیشتری در مقایسه با گذشته دارند. شکل‌گیری شبکه‌های مجرمانه بزرگ و حتی بین‌المللی و استفاده آنان از فناوری‌های نوین، به ویژه فناوری‌های ارتباطی، در پیشبرد اهداف خود، نهادهای نظارتی و انتظامی کشورها را با مسائلی پیچیده و دشوار مواجه نموده است.

یکی از مهم‌ترین لوازم موفقیت این‌ نهادها در امر خطیر مبارزه با عوامل تهدید کننده نظم و امنیت جامعه، به ویژه جرائم سازمان یافته که خسارات به مراتب بیشتری را به کشورها تحمیل می‌کنند، کسب اشراف هوشیاری و توان عکس‌العمل مناسب و به موقع در برابر جرائم، از طریق بهره‌برداری مطلوب از داده‌هایی است که یا به سبب جایگاه حاکمیتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و یا در طول زمان و در برخورد این نهادها با مجرمین و متخلفین انباشته شده است. از دیرباز کارآگاهان و تحلیلگران نهادهای نظارتی برای حل پرونده‌های جرائم به جمع آوری اسناد و اطلاعات حول سوژه‌ها و تحلیل آن‌ها می‌پرداختند. در دنیای امروز که حجم و تنوع داده‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است تحلیل داده‌های مربوط به جرائم بدون استفاده از فناوری‌های مناسب به مثابه جستجوی سوزن در انبار کاه است. از این رو نهادهای نظارتی برای رویارویی با جرائم پیچیده دنیای امروز بایستی به ابزارهای مناسبی برای تحلیل داده‌ها تجهیز شوند.

 

ستاره چگونه کمک می‌کند؟

راهکار مبارزه با جرائم ستاره، بستری را برای پاسخ‌گویی به تمامی نیازمندی‌های نهادهای نظارتی و انتظامی در حوزه تحلیل داده فراهم می‌کند. به کمک ستاره تحلیلگران می‌توانند داده‌های موجود در تمامی منابع داده‌ای سازمان را به طور یکپارچه در تحلیل‌های خود مورد استفاده قرار دهند. قابلیت سناریوسازی در محیطی گرافیکی با استفاده از مجموعه‌ای غنی از الگوریتم‌ها و ابزارهای پردازشی به تحلیلگران کمک می‌کند الگوهای پیچیده‌ای را برای کشف سوژه‌ها و سرنخ‌های مربوط به جرائم، در داده‌های انبوه جستجو نمایند. پس از شناسایی سوژه‌ها، تحلیلگران می‌توانند با جمع آوری اطلاعات مرتبط از منابع مختلف و کنار هم قرار دادن آن‌ها کنار هم در محیطی بصری و استفاده از ابزارهای موجود جهت تحلیل ارتباطات میان سوژه‌ها و سیر زمانی و مکانی وقوع حوادث، غنای بیشتری به تحلیل‌های خود ببخشند.

علاوه بر این، قابلیت‌های گسترده کنترل دسترسی در ستاره به تحلیلگران اجازه می‌دهد از حداکثر داده‌های مجاز در تحلیل‌ها استفاده نموده و در فرایندی آسان و محیطی امن و فارغ از دغدغه درز اطلاعات، داده‌ها و نتایج تحلیل‌های خود را با سایر تحلیلگران به اشتراک بگذارند و فرایند حل پرونده‌ها در سازمان را تسریع نمایند.

 

استفاده از تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی‌ در یک محیط کاربری

شرایط کنونی در غالب سازمان‌های نظارتی و انتظامی بدین شکل است که کارآگاهان یا تحلیلگران برای جستجوی اطلاعات حول سوژه‌ها در منابع مختلف مجبورند از سامانه‌های متعددی استفاده کنند. پس از دریافت اطلاعات از سامانه‌های مربوط به هریک از منابع داده‌ای در دسترس، وظیفه تطبیق و ترکیب داده‌های بدست آمده نیز، با در نظر گرفتن ناهمگونی فرمت و ساختار داده‌ها در منابع مختلف، بر عهده خود تحلیلگر است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از زمان تحلیلگر صرف گردش بین سامانه‌های مختلف، خروجی گرفتن از هریک از آن‌ها و سپس ترکیب داده‌ها به شکل دستی و یا با استفاده از ابزارهایی ابتدایی می‌شود. علاوه بر این ریسک بروز خطای انسانی و از دست رفتن سرنخ‌ها طی این فرایند بالاست.

قابلیت‌ ستاره در اتصال به انواع منابع داده‌ای، تطبیق ساختاری و ارائه آن‌ها به صورت یکپارچه در قالب مدل داده‌ای جامع و آشنا با ذهن تحلیلگران این امکان را برای آنان به وجود می‌آورد که در یک محیط کاربری تمامی منابع داد‌ه‌ای سازمان را مورد استفاده قرار دهند و نتایج جستجوها و انواع کوئری‌های خود در منابع مختلف را در قالب موجودیت‌ها، رخدادها و روابط میان آن‌ها مشاهده نموده و به تحلیل حول آن‌ها بپردازند.

 

شناسایی سوژه‌ها در داده‌های انبوه

شناسایی سوژه‌ها و کشف سرنخ از جرائم بخش مهم و کلیدی از کار نهادهای نظارتی و انتظامی را تشکیل می‌دهد. تکامل تکنیک‌های مورد استفاده مجرمین و استفاده‌های آن‌ها از انواع فناوری‌های نوین جهت انتقال اطلاعات و منابع مالی از یک سو و مدفون بودن سرنخ‌های مربوط به فعالیت‌های آن‌ها در حجم انبوه داده‌ها موجب شده است روش‌های سنتی و ابزارهایی تنها برای جستجو در منابع داده‌ای پاسخگوی نیاز امروز نهادهای مذکور نباشد. تحلیلگران نیازمند ابزارهایی هستند که با کمک آن‌ها بتوانند الگوهای احتمالی و سیگنال‌هایی از جرائم را در حجم انبوه داده‌ها شناسایی کنند. ستاره با فراهم آوری محیطی بصری و خلاقانه تحلیلگران را قادر می‌سازد سناریوهای پیچیده وقوع جرم را بدون آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی طراحی نموده و مصادیق آن‌ها را در داده‌های منابع مختلف کشف نمایند.

 

بازپرسی و مدیریت پرونده‌ها

به کمک ابزارهای موجود در ستاره تحلیلگران می‌توانند به سرعت اطلاعات مربوط به سوژه‌ها را در منابع داده‌ای ساختار سافته و غیرساختاریافته موجود در سازمان جستجو و جمع آوری نمایند. تبدیل خودکار داده‌های منابع مختلف سازمان به یک مدل واحد مبتنی بر موجودیت‌ها و ارتباطات در ستاره به تحلیلگر اجازه می‌دهد داده‌های منابع مختلف را به راحتی ترکیب نموده و با استفاده از ابزارهای متنوع آن به تحلیل گراف ارتباطات میان موجودیت‌ها و رخدادهای مرتبط با پرونده و تحلیل ابعاد زمانی و مکانی آن‌ها بپردازد.

 

کنترل دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده

یکی از دغدغه‌های اساسی نهادهای نظارتی موضوع حفظ محرمانگی داده‌ها و عدم سؤاستفاده از آن‌هاست. همین دغدغه موجب شده است اشتراک گذاری داده به شکلی حداقلی در سطح سازمان صورت گیرد در حالیکه کلید حل بسیاری از پرونده‌ها کنار هم قرار گرفتن داده‌های تحت اختیار واحدهای مختلف است. ستاره با ارائه امکاناتی متنوع جهت تعیین کنترل دسترسی کاربران مختلف و همچنین لاگ برداری از کلیه فعالیت‌های آنان در محیط پلتفرم از نگرانی‌های مذکور کاسته و بستری جهت همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان تیم‌های مختلف سازمان را فراهم می‌کند.